Klassieke Homeopathie


 
 

Klassieke homeopathie is een holistische behandelwijze. Daarbij is het uitgangspunt dat de mens niet te verdelen is in onderdelen, maar dat alles met alles samenhangt. Dat is ook de reden dat er geen specialismen zijn binnen de homeopathie. Niet die ene klacht wordt behandeld, maar de totale mens met die klacht is bepalend voor de keuze van een middel.

En dan komt het tweede principe in beeld, in de klassieke homeopathie wordt ervan uitgegaan dat ieder mens uniek is. Regulier medisch gezien krijgt ieder kind met oorontsteking dezelfde antibiotica, de klassiek homeopaat kijkt naar hóe het kind met de oorklachten is en schrijft op het totale beeld een middel voor. Voor 10 kinderen met oorontsteking kunnen dat 10 verschillende middelen zijn. 

Naast het holisme en het individuele aspect zijn er nog enkele andere principes volgens welke er gewerkt wordt. De middelen worden uitgetest op gezonde mensen die ze vrijwillig innemen. Omdat een middel altijd werkt op 3 niveaus te weten: fysiek, mentaal en emotioneel kunnen alleen ménsen informatie geven over deze 3 aspecten.
Een dier kan niet vertellen dat het een stekende maagpijn heeft en hoofdpijn aan de rechterkant die 's nachts verergert en verbetert na een flinke huilbui. Wat overigens niet wil zeggen dat dieren niet klassiek homeopathisch behandeld kunnen worden maar dat vraagt dan een iets andere aanpak dan bij mensen.

Verder gaat de klassieke homeopathie uit van de tweeledige werking van allerlei stoffen, en worden de middelen door afwisselend verdunnen en schudden bereid.