Behandeling

Stel u maakt een afspraak en wat dan? U komt op consult en een eerste keer duurt dat al gauw 1 1/4 uur. U vertelt over uw belangrijkste klacht of klachten. Maar daarnaast heb ik ook gegevens nodig over wie ú bent, uw karakter, over hoe u in het leven staat. U krijgt ook vragen over uw slaap, energie, gemoedstoestand, stemmingen, angsten, eet- en drinkgewoontes, en medicijngebruik.

Dit alles is nodig om een middel te kunnen zoeken dat bij u als "geheel" past (holisme). Na het consult ga ik eerst het gesprek nog eens overdénken en een "beeld” maken van u. Vervolgens ga ik op zoek naar dat specifieke middel wat overtuigend aansluit bij het beeld dat ik van u heb gekregen. Ik stuur dat middel per post op, of u komt het ophalen en neemt het thuis op een rustig moment in. Na 6 tot 8 weken komt u terug voor een vervolgconsult. We bespreken dan hoe het is gegaan in de afgelopen periode en dan beoordeel ik wat de volgende stap in de behandeling kan zijn.